Diğer Operasyonlar

Kalp ve damar cerrahisi, bu alanda uzmanlaşmış cerrahlar tarafından kalp ve dört büyük damara yapılan cerrahi işlemlerdir. Kalp ve damar hastalıkları Türkiye’de ve dünyada önemli ölüm nedenleri arasında bulunur.

Şah Damarı Karotis (Şah Damarı) Ameliyatı 

Şah Damarı Karotis Ameliyatı 

Şah damarının olduğu bölümde kabarıklık meydana gelerek, beyne giden kan akışı engellendiğinden dolayı bu bölgede pıhtı atması gibi problemler ortaya çıkabilir. Pıhtı atmasından dolayı felç ya da inme ortaya çıkar. Şah damarının içerisinde kabarık oluşmasına yol açan sebep aterosklerotik plaktan kaynaklı olmaktadır. Bu durumda karotis adı verilen şah damarın önünde bulunan aterosklerotik plağını kapsayacak şekilde bu bölümün çıkarılması ameliyatına da katoris endarterektomisi adı verilmektedir. Karotis endarterektomi adı verilen Karotis (şah damarı) ameliyatları, şah damarının daralması ile bu bölgeye kan akışının gitmemesi sonucu daralması sebebiyle ortaya çıkan felç veya inme gibi önemli sorunları engellemektedir. Günümüzde oldukça etkili bir tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır..

Şah Damarı Tıkanıklığı Sebepleri

Beyne giden kanın azalmasına yol açan ve ateroskleroz oluşumunu artıran en önemli belli başlı sebepler;

 • Hipertansiyon
 • Şeker hastalığı
 • Sigara kullanımı
 • Obezite
 • Hiperlipidemi
 • Mellitus
 • Yaş faktörü
 • Uzun süre iş görmezlik
 • Kolesterol düzeyinde yükseklik
 • Sedan ter yaşam tarzı
 • Ailede koroner arter hastalığı öyküsünün olması gibi risk faktörleridir.

Şah Damarı Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir?

Şah damarı belirtileri kendisini göstermeye başladığı zaman, şah damarında olan darlık belli bir seviyeye gelmiş olur. Geçici şekilde ortaya çıkan iskemik ataklarının belirtileri;

 • Bilinç bulanıklığı
 • Aniden ortaya çıkan baş dönmesi
 • Denge kaybı, yürümede zorluk
 • Bulanık görme, iki gözde ortaya çıkan görme bozukluğu
 • Yüzün bir bölümünde ya da vücudun bir tarafında uyuşma, karıncalanma ve bacaklarda ya da kollarda zayıflık
 • Ani ortaya çıkan görme kaybı
 • Yutma zorluğu
 • Koordinasyon eksikliği
 • Aniden şiddetli bir şekilde ortaya çıkan baş ağrısı
 • Hafızada ortaya çıkan sorunlardır..

Meme altı kalp ameliyatı nedir? 

İman tahtası denilen göğüs kemiğini (26–30 cm) kesmeden meme altından 5 -7 cm kesi ile ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Kesiyi memenin alt katlantı çizgisine uyacak şekilde yapıyoruz. Kişi ayna karşısında memesini havaya kaldırmadan yara izini göremez. Memenin altında kaldığı için başkası izi göremez. 

Küçük kesi ile kalp ameliyatının klasik kalp ameliyatından farkı nedir? 

Göğüs kemiği kesilerek yapılan ameliyat ile küçük kesi ile yaptığımız ameliyat arasındaki tek fark giriş yeri ve büyüklüğüdür. İçeride yaptığımız işlem standart kalp ameliyatıdır. 

Endoskopik damar çıkartma yöntemi 

Koltuk altı ve meme altı kalp ameliyatlarına ek olarak tercih ettiğim bir başka estetik uygulama da koroner bypass yaptığımız hastalarımızda göğüs damarı dışında bacak ya da koldan damar almak gerekirse, kola ya da bacağa kesi yapmadan damarı çıkarmak. Burada endoskopik yöntem dediğimiz sadece 1-2 cm’lik küçük bir kesiden kamera eşliğinde özel bir aletle girerek damarı çıkarma işlemidir. Bu sayede koroner bypass olan hastalarımız bacaklarında iz olmaksızın, ameliyattan hemen sonra rahatlıkla yürüyebiliyor, merdiven çıkabiliyorlar. Bu yöntemde de enfeksiyon riski daha az oluyor.

 

Aort Kapak Ameliyatları Kalp Ameliyatları

Aort Kapak ameliyatı nedir? 

Aort Kapak Ameliyatı, kalbin temiz kanın dolaşımı olan büyük dolaşımda kanın vücuda gönderildiği yer olan aort ana damarı ile sol karıncık arasındaki kapak yani aort kapak…. Romatizmal hastalıklardan veya doğuştan iki yaprakçıklı olması sonucu yaş ilerledikçe kapak yapısı kalınlaşır ve  hareketleri bozulur. İleri dönemlerinde aort kapak hastalığı yani kapakta darlık ve yetmezlik oluşur. Eforla oluşan çarpıntı en belirgin bulgusudur. Sinsi seyreder ve kalp büyümesi, kalp yetmezliği oluşturabilir. Bu nedenle ameliyat zamanında yapılmalıdır.

Mitral Kapak Replasmanı Ameliyatı Kalp Ameliyatları

Mitral Kapak Replasmanı Ameliyatı nedir? 

Mitral darlığı, çocukluk döneminde geçirilen akut romatizmal ateş hastalığına bağlı olarak gelişen bir kalp kapağı hastalığıdır. Mitral kapak, kalpteki sol kulakçık ve sol karıncık arasında yer alır. İki yaprakçıklıdır. Mitral darlığı, kapağın iki yaprakçığının kalınlaşması ve birbirine yapışması ve ayrıca kendisini tutan adele ve liflerin kalınlaşıp kısalması sonucu kapağın daralması ile karakterize bir hastalıktır.

Mitral Kapak Replasmanı Ameliyatı Nasıl Yapılır? 

 

Mitral darlığı tanısı hastanın şikayetleri ve muayenesi sonucunda ve ekokardiografik tetkik yapılarak konulur. Nadiren muayenede dinleme bulgusu duyulmayabilir. Ekokardiyografi ile kesin tanı konulabilir, ileri tetkik olarak Transösofajial Ekokardiyografi (TEE) yapılabilir.

Mitral darlığı sebebiyle akciğerlerden gelen temiz kanın sol kulakçıktan sol karıncığa geçişi engellenir. Bu nedenle önce sol atrium genişler daha sonra kan akciğerlerde birikmeye başlar. Kanın geride akciğerlerde birikmesi sonucu akciğer atar damar basıncı artar ve hastalarda nefes darlığı, öksürük, çarpıntı; ilerlemiş vakalarda kanlı balgam (pulmoner ödeme ya da pulmoner konjesyona bağlı) gibi şikayetlere sebep olabilir.

Mitral kapak alanı daralmış olan hastanın tedavi edilmesi çok önemlidir. Çünkü; daralmış kapak nedeni ile kanın akciğerlerde toplanması ve akciğer atar damar  basıncının artması sonucu bu defa kalbin sağ tarafı etkilenir ve hastalığın ilerlediği durumlarda sağ kalp yetersizliği ve triküspit kapak hastalığı da tabloya eklenebilir.

Mitral darlığının tedavisi; darlığın şiddetine göre değişiklik göstermektedir. Hafif darlıklarda ilaç tedavisi yeterli olabilir. Akciğer ödemini önlemek için diüretiklerden, çarpıntı için beta blokerlerden yararlanılır. İleri darlıklarda perkütan mitral balon valvüloplasti (PMBV) veya açık kalp ameliyatı (Mitral kapağın cerrahi onarımı veya Mitral kapak replasmanı) uygulanmaktadır.

Abdominal Aort Anevrizması Ameliyatı Kalp Ameliyatları

Abdominal Aort Anevrizması Ameliyatı nedir? 

Aort anevrizması, vücudun en büyük arteri olan aort damarının duvarında zayıflamaya bağlı balonlaşmadır. En büyük tehlike ise bu genişleme belli değerlerin üzerine çıktığında yırtılma (disseksiyon) riskidir.
Disseke olmuş anevrizması olan kişilerin %50’si hastaneye kaldırılmadan önce hayatını kaybeder. Hastaneye yetişip cerrahi müdaheleye alınan hastaların ise %50 yaşama şansları vardır. Bu tip hastalar acil koşullarda ameliyata alınırlar. Bu hastaların çoğunda acil açık cerrahi hala en yaygın prosedürdür.

Kapak Tamiri Ameliyatı 

Kapak Tamiri Ameliyatı nedir? 

Kalp kapağı cerrahisi konusuna değinmeden önce kalbin anatomik yapısı hakkında birtakım bilgiler edinilmesi gerekmektedir. Kalp; yapısal olarak 4 adet odacıktan oluşmaktadır. Bu odacıkların arasında ise kapak denilen yapılar bulunmaktadır. Kalp kapakları odacıklar arasındaki bağlantıyı kurmakta ve kanın tek yöne geçişine izin vererek geriye kaçmasına engel olmaktadır.

Kalp Kapağı Ne işe Yarar Belirtileri Nedir?

Kalp kapakları; kalpte bulunan odacıklar arasındaki bağlantıyı sağlamasının yanı sıra; kirli kan olarak adlandırılan oksijeni kullanılmış ve akciğerlere geri dönen kanın temizlenerek dolaşım sistemine tekrar dahil olmasında da etkendir.

Kalbin sol odacıklarında bulunan mitral ve aort kapakları; temiz kanın vücuda yayılmasını sağlarken kalbin sağ odacıklarında bulunan trikuspid ve pulmoner kapaklar ise oksijeni kullanılmış kirli kanın oksijenlenmesi amacı ile akciğerlere taşınmasını sağlamaktadır.

Kalp kapak hastalıkları insan yaşamının her döneminde açığa çıkabilmektedir. Bu problem ise günlük yaşamda birtakım şikayetlere neden olabilmektedir. Kalp kapak hastalıklarının belirtileri şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Çabuk yorulma ve halsizlik
 • Nefes darlığı yaşanması
 • Alt ekstremite (bacaklarda) ödem oluşumu
 • Akciğerlerde sıvı birikmesi
 • Kalp ritim bozuklukları
 • Pıhtı atması
 • Felç/inme

Kalp kapak hastalıklarının belirtileri diğer pek çok hastalığın belirtileri ile benzerlik gösterebilmektedir. Bu nedenle hastaların yukarıdaki belirtileri yaşaması üzerine mutlaka bir kalp ve damar cerrahına başvurmaları önerilmektedir. Bununla birlikte ailesinde kalp hastalığı bulunan ve daha önce kalp problemleri yaşamış hastaların çok daha dikkatli ve özenli bir şekilde davranması gerekmektedir.

Kalp kapak hastalıklarının tedavisi cerrahi yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir. Ancak öncelikle kalp kapak hastalığının nitelikli bir şekilde teşhis edilmesi gerekmektedir. Kalp kapak hastalıkları farklı şekillerde gelişebilmektedir.